ÅBEN KIRKE I BRYNDUM OG VESTER NEBEL

Bryndum og Vester Nebel kirker er åben for alle fra 8.00 til 17.00.

Her kan man se kirkerne eller side en stille stund, tænde et lys, læse en tekst helt for sig selv. Ved kirkelige handlinger eller andre aktiviteter er der besked ved døren om dette. 

 

 

LIVETS BEGIVENHEDER

Dåb, konfirmation, bryllup og begravelse er nogle af livets store begivenheder. Læs mere om, hvad det betyder, hvad I skal gøre og hvor I kan henvende jer.

KONFIRMAND INDSKRIVNING 2017

Indskrivning af konfirmander 2017

Benyt email formular under Livets begivenheder / konfirmation

NY SOGNEGÅRD PÅ VEJ

Ny sognegård på vej i Bryndum

Efter næsten 3 års forberedende arbejde har menighedsrådet for Bryndum og Vester Nebel sogne nu kåret vinderen af en projektkonkurrence om en ny sognegård ved Bryndum kirke. Det bliver E + N Arkitektur fra Århus (tidligere Exners Tegnestue), som sammen med ingeniørfirmaet Constructa, skal stå for projektering og gennemførelse af projektet.

Sognegården bliver udformet som 3 parallelle og indbyrdes forskudte længebygninger i hvidt murværk med høje zink eller teglbeklædte tage. Adgangen til sognegården sker fra et lille torv beliggende umiddelbart over for den nuværende plads mellem kirke og forsamlingshus.

Funktionsmæssigt bliver sognegården entydigt opdelt i en søjlebåren arkadelignende midterfløj med plads til ophold og adgang til de to øvrige fløje med henholdsvis kontorer i nordfløjen og konfirmand- og mødelokaler i sydfløjen, som også rummer et graverafsnit med nye tidsvarende personalefaciliteter.

Herudover renoveres kirkens materialgård, og der opføres en helt ny værksteds- og garagebygning.

Menighedsrådet for Bryndum og Vester Nebel sogne forventer med den nye sognegård at kunne tilbyde nogle velfungerende og inspirerende rammer for udviklingen af kirkernes aktiviteter i sognene og give tidsvarende forhold for medarbejdere, sognets beboere og besøgende.

Aktiviteterne i den nye sognegård kan spænde vidt. Lige fra nuværende aktiviteter som sammenkomster efter kirkelige handlinger, konfirmandundervisning, foredrag og filmaftener, kirkekor, babysalmesang og koncerter, til nye aktiviteter som sy- og læseklub og aktiviteter for enlige og udsatte, sorggrupper og meget andet.

Sognegården kommer også til at rumme nye kontorarbejdspladser for præster, sekretær, graver, organist og menighedsråd og nye tidsvarende personalefaciliteter, så gældende lovgivning om arbejdsmiljø kan opfyldes.

Vinderprojektet vil kunne ses i Bryndum Kirke fra søndag den 19. juni til og med søndag den 3. juli kl. 9.00 til 17.00.

Herefter vil det blive udstillet i Vester Nebel kirke.

 

Fakta

Samlet pris inkl. arkæologisk udgravning 12,7 mio. kr.

Bruttoareal sognegård i alt ca. 530 m2

Bruttoareal værkstedbygning i alt ca. 90 m2

Byggestart 1. marts 2017

Ibrugtagning 1. januar 2018

Sognene har i dag et befolkningsgrundlag på ca. 3500 indbyggere, hvoraf ca. 90% er medlemmer af folkekirken

 

 

 

 

 

KIRKERNE I SOGNENE

10177883 637989089612595 1642936597984154694 n

SOGNEUDFLUGT

Søndag den 21. august er der sogneudflugt til Ringkøbing

Bryndum og Vester Nebel menighedsråd invitere alle som har tid og lyst til sogneudflugt, der i år går til Ringkøbing og omegn.

Der er tilmelding og det skal ske til Sekretær Ilse Caben Pedersen: mail icp@km.dk eller på telefon nr. 75168035.

I år ser programmet således ud:

Gudstjeneste kl. 10.30

Afgang fra Bryndum forsamlingshus kl. 12.00

Afgang fra Vester Nebel forsamlingshus kl. 12.15

Frokost i bussen

Ringkøbing kirke

Ringkøbing rosenhave (kaffe)

Sandskulpturfestival i Søndervig

Aftensmad

Hjemtur

Sogneudflugten er gratis, men der er egenbetaling på aftensmaden på ca. 200 kr. pr person. 

KALENDER

BegivenhedDato

Gudstjeneste Vester Nebel kirke

Gudstjeneste Vester Nebel kirkev/ Mette P. Friis - foregår i Vester Nebel Kirke

28. aug 09:00
10:00
28. aug 09:00 -
10:00

Gudstjeneste Bryndum kirke

Gudstjeneste Bryndum kirke kl. 10:30v/ Mette P. Friis - foregår i Bryndum Kirke

28. aug 10:30
11:30
28. aug 10:30 -
11:30

Gudstjeneste Bryndum kirke

Gudstjeneste Bryndum kirke kl. 10:30v/ Katrine Tilma - foregår i Bryndum Kirke

4. sep 10:30
11:30
4. sep 10:30 -
11:30

MR møde

MR møde - foregår i Konfirmandstue

8. sep 18:30
21:00
8. sep 18:30 -
21:00

Gudstjeneste ved Vester Nebel Sø

Gudstjeneste v/ Vester Nebel søKatrine Tilma

11. sep 10:30
12:00
11. sep 10:30 -
12:00

Orienterings- og opstillingsmøde

Orienterings- og opstillingsmøde til kommende menighedsrådsvalg. Vester Nebel …

13. sep 19:30
22:00
13. sep 19:30 -
22:00

Gudstjeneste Bryndum kirke

Gudstjeneste Bryndum kirke kl.10:30v/ Katrine Tilma - foregår i Bryndum Kirke

18. sep 10:30
11:30
18. sep 10:30 -
11:30

Høstgudstejenste Vester Nebel kirke

Høstgudstjeneste kl. 10:30v/Katrine Tilma - foregår i Vester Nebel Kirke

25. sep 10:30
12:00
25. sep 10:30 -
12:00

MR møde

MR møde - foregår i Konfirmandstue

13. okt 18:30
21:00
13. okt 18:30 -
21:00

MR møde

MR møde - ny konstituering - foregår i Konfirmandstue

17. nov 18:30
21:00
17. nov 18:30 -
21:00