Referater

Referat

Menighedsrådsmøde torsdag den 5. januar 2017 kl. 18- 21 i konfirmandstuen

Deltagere: Erik Schmidt, Anette Frandsen, Susanne Sørensen, Marianne Schmidt, Henrik Fock, Linda Kristensen, Joachim Højfeldt, Poul Larsen, Marie Christensen, Katrine Tilma.

Fraværende: Mette Præstegaard Friis Afbud: Tina Gammelgaard

 

1. Sang
Godkendelse af dagsordenen og evt. tilføjelse af nye punkter.

Dagsorden godkendt
Referat fra MR møde den 8. november 2016 underskrives.

Referatet blev underskrevet.

2. Formand
Godkendelse af den nye møderække - se bilag,                   

Møderækken er godkendt
Uddeling af materiale fra Ribe Stift                                             

Materialet blev uddelt
Referat fra konsulentrunde den 19. oktober - se bilag       

Referatet gennemgået           
Kursustilbud for menighedsrådet - se bilag                             

Pkt. tages med på næste møde
Arbejdsgruppe for planlægning af visionsdag                         

MS, ES, SS, KT er nedsat som arb.gruppe, Planlægningsdagen afholdes den 25.2.2017 fra 9.00-15 for menighedsrådet og medarbejder. De foreslåede tiltag iværksættes.
Undervisning i brug af DAP og Kaboo                                         

Henrik vil på et senere tidspunkt undervise os.

3. Præst                                                                                                

Katrine er på kursus uge 3 og 6,fastelavns søndag er den 26.2.17 hvor der er børnegudstjeneste kl. 14

4. Kasserer                                                                                             

Regnskabet for 2016 er lukket. Gennemgås den 16.3.2017. Budgetønsker for 2018 afleveres senest 1.4.2017 til Poul Larsen

 

5. Kontaktperson                                                                            

Lotte er startet igen pr. 1.1.2017.  Ann har opsagt sin stilling og fratræder den 31.1.2017


6. Kirkeværgen Bryndum                                                                

Er stille og rolig kommet i gang.


7. Kirkeværgen Vester Nebel                                                                                     

Intet nyt


8. Bygningskyndig                                                                              

Intet nyt


9. Sognegården

Poul har bestilt og modtaget 2 sæt tegninger. Byggeprojektet afventer kommunens godkendelse før udbud.

 

10. Kirkegårdsudvalget                                                                    

Intet

 
11. Medarbejderrepræsentant                                                    

Intet

 

12. Evt.