Ny sognegård

Funktionsmæssigt bliver sognegården entydigt opdelt i en søjlebåren arkadelignende midterfløj med plads til ophold og adgang til de to øvrige fløje med henholdsvis kontorer i nordfløjen og konfirmand- og mødelokaler i sydfløjen, som også rummer et graverafsnit med nye tidsvarende personalefaciliteter. Herudover renoveres kirkens materielgård, og der opføres en helt ny værksteds- og garagebygning.

Menighedsrådet for Bryndum og Vester Nebel sogne forventer med den nye sognegård at kunne tilbyde nogle inspirerende rammer for udviklingen af kirkernes aktiviteter i sognene og give tidsvarende forhold for medarbejdere, sognets beboere og besøgende.

Aktiviteterne i den nye sognegård kan spænde vidt. Lige fra nuværende aktiviteter som sammenkomster efter kirkelige handlinger, konfirmandundervisning, foredrag og filmaftener, kirkekor, babysalmesang og koncerter, til nye aktiviteter som sy- og læseklub og aktiviteter for enlige og udsatte, sorggrupper og meget andet. Sognegården kommer også til at rumme nye kontorarbejdspladser for præster, sekretær, graver, organist og menighedsråd og nye tidsvarende personalefaciliteter.

Sognegården forventes færdig i starten af 2018.

20aug kl. 10:30

Gudstjeneste

Gudstjeneste Bryndum Kirke kl. 10:30

Daniel Ettrup Larsen

10.s.e.Trin

Luk.19,41-48

- i …
20aug kl. 10:30
22aug kl. 19:00

Gudstjeneste

Konfirmandgudstjeneste og

indskrivning af nye konfirmander

Bryndum Kirke kl. 19:00

Katri …

22aug kl. 19:00
27aug kl. 10:30

Gudstjeneste

Gudstjeneste Bryndum Kirke kl. 10,30

Mette Præstegaard Friis

11.s.e.Trin.

- i Bryndum …
27aug kl. 10:30
03sep kl. 10:30

Gudstjeneste

Gudstjeneste Bryndum Kirke kl 10:30 Katrine Tilma

12 s. e. trin. Mark.7,31-37

 

- i …
03sep kl. 10:30
10sep kl. 10:30

Friluftsgudstjeneste

Friluftsgudstjeneste Vester Nebel,

kl 10.30, ved "Landsbyliv", Vester Nebel Skole

Mette …

10sep kl. 10:30
14sep kl. 18:00

MR møde

Menighedsrådsmøde i konfirmandstue.

- i Konfirmandstue

14sep kl. 18:00
17sep kl. 10:30

Gudstjeneste

Gudstjeneste Bryndum Kirke kl. 10:30

Katrine Tilma

14. s.e.trin.

Luk.17,11-19

 

- i …
17sep kl. 10:30
24sep kl. 10:30

Gudstjeneste

Gudstjeneste Bryndum Kirke kl. 10:30

Katrine Tilma

15 s.e.trin.

Matt.6,24-34

- i …
24sep kl. 10:30