Demens

Et demensvenligt samfund

Det er muligt at leve et godt liv med demens, især hvis man bliver mødt med forståelse og venlighed af sine medmennesker.

Esbjerg vil være en demens venlig kommune, der skaber bedst mulig livskvalitet for borgere med demens og deres pårørende.

Torsdag den 21. februar 2019 kl. 19.30 i Sognegården. Sygeplejerske Anne Sørensen holder oplæg denne aften.