Ny 50% præst ansat

En hilsen til Bryndum og Vester Nebel sogne fra Bente Bramming

 

Jeg ser frem til at starte i Bryndum-Vester Nebel Pastorat som præst på 50% og glæder mig til samarbejdet med den kommende præst, personale, menighedsrådet samt sognene.

 

Eftersom jeg først har valgt at starte mit præstevirke midt i livet, i 2016, har jeg for at opnå erfaringer på bredt plan taget en række vikariater i både Haderslev og Ribe stift og afslutter nu det sidste i  Sdr. og Nr. Bork-Lyne pastorat.

I årene mellem jeg afsluttede min teologiske eksamen m.m. (1995) har jeg arbejdet på bl.a. seminarium, universitetet (SDU) samt som museumsinspektør på Ribe Kunstmuseum.  Jeg har følt mig privilegeret i alle sammenhænge. Imidlertid har det altid været mit ønske at blive præst; da jeg rundede de 50,  gjorde jeg alvor af det, noget som jeg har været meget glad for siden.

Siden 2003 har jeg boet i Ribe med min mand, Torben Bramming  og vores tre sønner, som nu alle er voksne (mell. 20 og 25 år) og ude i verden. Vi har siden 2014 drevet et lille Brorson-center, ”Taarnborg” i Ribe, hvor vi på forskellig måde formidler Brorsons digtning og historie.  

 

I kombinationsstillingen som henholdsvis sognepræst i Bryndum-V.Nebel og institutionspræst ved Hospice Sydvestjylland med tilknytning til Det Palliative Team i Esbjerg ligger der for mig at se forskellige muligheder for at kombinere alternative arbejdsfelter og former til fælles bedste.

 

Jeg glæder mig nu til at virke i Bryndum og Vester Nebel sogne - og til at lære jer at kende.

Foredrag

Agnes Henningsen – en let gang på jorden

Torsdag den 24. januar kl. 19.30 i Sognegården vil Jutta Boisen Møller fortælle om Agnes Henningsen, hvis liv og forfatterskab var en lang kamp mod samfundets dobbeltmoral.

 

Agnes Henningsen var barn af det moderne gennembrud, en gruppe borgerlige intellektuelle og kunstnere, som med Georg Brandes i spidsen kritiserede det gamle samfunds værdier og satte spørgsmålstegn ved kvindens rolle som ”englen i huset”. De krævede også en kritisk, engageret digtning.

Agnes Henningsens liv og forfatterskab var en lang kamp mod samfundets dobbeltmoral.

Kvinderne i Agnes Henningsens forfatterskab er frie kvinder, som forener arbejde, moderskab og kærlighed.

Hun var ikke optaget af politik eller kvindesagen, og hun klædte sig ikke som en blåstrømpe, men gik i flotte kjoler og med store hatte.

Samtiden så hende som en pikant og letsindig kvinde, hvis frækhed ingen grænser havde. Hun ønskede selv en ”let gang på jorden”, og det var for hende ensbetydende med en varm, munter indstilling til livet.

Dette blev det gennemgående motiv i hendes 8 binds erindringsværk, som hun skrev i 1940erne, da hun selv var i halvfjerdserne.

Jutta Boisen Møller er foredragsholder, forfatter, journalist og gymnasielektor i dansk, religion og retorik.