Sogneudflugt 2019

Sogneudflugt 2019

Søndag den 1. september tager vi på sogneudflugt til Tirpitz i Blåvand.

Vi kører fra parkeringspladsen ved Bryndum forsamlingshus kl. 12 og fra Vester Nebel forsamlingshus kl. 12.15 til Blåvand Kro, hvor vi skal spise middagsmad.

Derefter kører vi til Tirpitz, hvor vi har 2½ time til at se udstillingerne. På Tirpitz kan vi se en udstilling om 2. verdenskrig, Ravmuseet ”Havets guld” og  ”Den skjulte Vestkyst”.

Inden vi kører hjem besøger vi Flygtningekirkegården ved Oksbøl.

Vi forventer at være hjemme ca. kl. 19.00.

Turen er gratis, men middagen koster 170 kr. + drikkevarer, som afregnes med kroen.

Alle er velkomne.

Tilmelding senest den 23. august til Rigmor Bennetsen tlf 40488689/22169035 eller mail sognegaard.rigmor@gmail.com

Venlig hilsen

Menighedsrådet

Møde for menigheden

Møde for menigheden 

Efter gudstjenesten søndag den 15. september bydes på en let kirkefrokost kl. 11.30 i Sognegården i Bryndum.

I forlængelse heraf afholdes møde for menigheden, 
hvor menighedsrådet vil fortælle om, hvad der arbejdes med,

og orientere om regnskabet.

 

Deltagelse er gratis, og alle er velkomne.

 

Af hensyn til maden ønskes tilmelding senest onsdag den 11. september til Rigmor Bennetsen  %0dSognegaard.rigmor@gmail.com%20%C2%A0

Sognegaard.rigmor@gmail.com  tlf 40488689 / 22169035

Foredrag om Hospice

Foredrag om Hospice v/ Ragnhild Raabjerg

Tirsdag den 24. september kl. 19.00

Du har betydning lige til det sidste sekund i dit liv

Ragnhild Raabjerg, hospicechef på Hospice Sydvestjylland

Hospicefilosofien baseret på forestillingen: Du har betydning, fordi du er dig. Og du har betydning lige til det sidste sekund i dit liv. Nok er døden en del af vores livsvilkår, men patienten er ikke bare sin sygdom. Så når det ikke længere er muligt at behandle, er det mennesket, der skal have al opmærksomheden.

Ragnhild Raabjerg vil fortælle om, hvordan personalet på hospice arbejder med fokus på, hvordan patientens dag kan gøres god - både via sygepleje men også gennem lindring af smerte forbundet med andre områder som det psykologiske, sociale, økonomiske, sjælelige eller eksistentielle. Sogne- og hospicepræst Bente Bramming bidrager med sine erfaringer fra det tværfaglige arbejde med særlig vægt på den eksistentielle eftertanke hos patienterne.

Entre 40 kr. incl. kaffe og kage

Til toppen

Efterårssang i Sognegården

Efterårssang i Sognegården v/ sognepræst Julius Petersen

Den 17. oktober kl. 19:00

Vi mødes og synger efterårets sange fra Højskolesangbogen.

Ligesom sidst lægger vi et program med et udvalg af sange, hvorefter der er kaffepause og derefter plads til nogle sangønsker. Det hele kommer til at vare et par timer, og man behøver ikke tilmelde sig - man behøver kun at medbringe sin stemme og gode humør.

Vi laver kaffe og te, og man er velkommen til at tage brød med.

Litteraturkreds

Litteraturkreds v/ sognepræst Bente Bramming

Litteraturkredsen begynder med at kombinere to romaner, en nyere: Gilead (2004) af Marilynne Robinson og en klassiker: Gjæring – Afklaring (1902) af Jakob Knudsen.

 

Gilead foregår i Midtvesten i USA i 1950’erne, hvor John Ames, byens aldrende præst, skriver et brev til sin syvårige søn og giver ham et kig ind i et religiøst menneskes smukke sind, men han bliver udfordret, da hans søn og kone bliver truet. Marilynne Robinsons bøger beskæftiger sig med livets store emner; liv og død, kærlighed og tilgivelse. Bogen indbragte forfatteren Pulitzerprisen i 2005.

 

Gjæring – Afklaring udspiller sig både i provinsen og København ved 1900-tallets begyndelse: i sin idéroman stiller Jakob Knudsen to livssyn op over for hinanden, illustreret med Karls Wintrups dilemma i valget mellem to kvinder. Det er barnekæresten Henriette fra den gammelgrundtvigske præstegård og over for hende verdensdamen Rebekka fra det samtidige frigjorte københavnske kulturmiljø. Jakob Knudsens forfatterskab har været omgærdet af beundring men også kritisk debat.

Jeg vil gennemgå romanerne ved kort at genfortælle handlingen og uddrage forskellige kernepunkter, som vi afsluttende kan diskutere sammen med de spørgsmål, der har meldt sig under læsning.

Vi forsøger med to forskellige tidspunkter på dagen for at finde ud af, hvad der fungerer bedst.

10. oktober, kl. 19.00 – 21:00 Marilynne Robinson: Gilead 

29. november, kl. 10.00-11.45: Jakob Knudsen: Gjæring – Afklaring 

Vi laver kaffe og te, og man er velkommen til at tage brød med.

 

Nils Malmros

Nils Malmros

Foredrag og film

Den 14. november kl. 19:00 får vi besøg af filminstruktør Nils Malmros, der bl.a. er kendt for sine film Kundskabens træ, Skønheden og udyret, Kærestesorger og Sorg og glæde.

Næsten alle Malmros’ film har rod i hans eget liv. Men det egentlige smertepunkt er han veget udenom, indtil han i 2013 lavede Sorg og glæde. Med afsæt i sine film vil Malmros fortælle om sin karriere og om, hvordan han nåede frem til at fortælle om sit livs tragedie.

Entre: 40 kr. incl. kaffe og kage

 

 

I forbindelse med Malmros’ besøg afholder vi i løbet af efteråret to filmaftener, hvor vi ser to af hans film sammen i Sognegården. v/ sognepræst Julius Petersen.

Den første, vi skal se, er At kende sandheden, og det foregår tirsdag d. 29. oktober kl. 19:00,

og vi slutter af med at se Sorg og glæde, tirsdag d. 19. november kl. 19:00.

 

Til filmaftenerne vil der være snacks og vand.

 

 

De 9 læsninger

De 9 læsninger

De 9 læsninger d. 8. december kl. 19.00 i Vester Nebel kirke er en forberedelsesgudstjeneste til julen. Det er en engelsk juletradition som vi holder særskilt, med hyggelig aftenstemning med levende lys i kirken. 
Navnet dækker over, at der i løbet af gudstjenesten læses ni bibeltekster. Teksterne spænder fra skabelsen over syndefaldet til profetier om frelseren, som skal komme, og slutter med juleevangeliernes beretning om frelserens fødsel.

Kirkernes kor, Cantica, medvirker.

Vi ønsker hinanden god jul med et glas gløgg og en klejne i kirken. 

Julekoncert med kirkens voksenkor

Julekoncert med kirkernes voksenkor

18. december kl. 19.00 synger kirkernes voksenkor, Cantica, julen ind med en masse kendte og dejlige julesange. Til koncerten kan I også nyde tonerne fra Anne Sofie Mejlbjerg, der vil medvirke med cello.

Efter koncerten er alle velkomne til ståkaffe i Sogengården. 
Koncerten er gratis og alle er velkomne.

Nytårsaften i Sognegården

Nytårsaften i Sognegården

Tirsdag den 31. december 2019 kl. 17.30

Igen i år inviterer vi til nytårsaften i Sognegården, hvor vi mødes og hører dronningens nytårstale, spiser, snakker og synger sammen.

Aftenen slutter ved 22-tiden.

Middagen inkl. drikkevarer koster 225 kr.

Tilmelding efter først-til-mølle-princippet senest den 27/12.

Til Rigmor Tlf. 40 48 86 89 // 22 16 90 35 Mail: sognegaard.rigmor@gmail.com

Betaling ved tilmelding. Arrangementet er planlagt til maks. 40 deltagere.

Alle er velkomne.