Byggeriet set fra sydvest

Fra den 31. maj 2017 og frem

 

 

Fra den 4. september og frem

Fra den 24. november

Fra den 10. januar 2018 og frem

Fra den 17. maj 2018 og frem 

Byggeriet set fra sydøst

Fra den 31. maj 2017 og frem

 

 

Fra den 4. september og frem

Fra den 24. november 

Fra den 10. januar 2018 og frem

Fra den 17. maj 2018 og frem