Præsteindsættelse

Billede fra præsteindsættelsen af Julius Sommer (bagest til højre) og Bente Bramming den 03-03-2019