Fornem pris til Sognegården

Helene Plet fra Esbjerg Kommunes Byfond har overrakt præmien til arkitekterne fra tegnestuen E+N og Poul Larsen fra Menighedsrådet.

Sognegården blev ved en lille ceremoni den 30. november 2020 præmieret af Esbjerg Kommunes Byfond. Hvert år præmieres tre af kommunens smukkeste og bedste byggerier.

Her er begrundelsen for, at Esbjerg Kommunes Byfond valgte Sognegården som en af kommunen prisvindere:

Sognegården i Bryndum præmieres for smukt nybyggeri med fine detaljer. Sognegården er tegnet af tegnestuen E + N og stod færdig i 2018. Placeret i ét af de mest følsomme steder i landsbyen Bryndum, ligger sognegården netop dér hvor by møder landskab. Med Bryndum Kirke og den fredede rundhøj som umiddelbare naboer har det krævet en særlig følsomhed at tilpasse et moderne byggeri til de historiske omgivelser.

Med sognegården har E+N tegnet et hus, der i sit formsprog, materialeholdning og nøje udtænkte detaljer taler direkte ind i 1000 års byggetradition. Den traditionelle bygningskrop i røde teglsten, de høje mure og det enkle ubrudte teglhængte saddeltag giver mindelser om middelalderens klosterbyggerier. Legen med mønster-murværk er på én gang både moderne og en klar reference tilbage i historien. Mønstermurværket og den uregelmæssige søjlerække mod nord, giver de enkle bygningskroppe liv og finesse - som en bygning med spor af 800 års forandringer, og dog alligevel moderne. Som en moderne klostergård ligger mellembygningen mellem de to tunge murede længehuse. De forgrenede søjler, der bærer taget i mellembygningen, virker som en nyfortolkning af krydshvælv i en klostergang, og understreger byggeriets historiske reference.

Sognegården i Bryndum er et fornemt eksempel på nutidigt byggeri, indpasset i et følsomt kulturmiljø. Det være sig både i placering, proportioner, formsprog og materialer. Det er Esbjerg Kommunes Byfonds håb, at den tilgang, som både arkitekt og bygherre har haft til opgaven, kan være til inspiration for andre byggeprojekter med en placering i et sårbart miljø.

At skrive sig ind i en historisk kontekst, at tilføje nyt, at respektfuldt citere den bygningstradition, man står på skuldrene af, det kræver et helt særligt talent. Et talent, som på overlegen vis er demonstreret i dette byggeri.

Om bygningen


Sognegården er udformet som 3 parallelle og indbyrdes forskudte længebygninger i rødt murværk med høje teglbeklædte tage. Adgangen til sognegården sker fra et lille torv beliggende umiddelbart over for den nuværende plads mellem kirke og forsamlingshus.

Funktionsmæssigt er sognegården entydigt opdelt i en søjlebåren arkadelignende midterfløj med plads til ophold og adgang til de to øvrige fløje med henholdsvis kontorer i nordfløjen og konfirmand- og mødelokaler i sydfløjen, som også rummer et graverafsnit med nye tidsvarende personalefaciliteter.

Herudover er kirkens materialegård blevet renoveret, og der er opført en helt ny værksteds- og garagebygning.

Sognegården rummer et væld af lokale aktiviteter, som omfatter sammenkomster efter gudstjenester, konfirmandundervisning, foredrag og filmaftener, kirkekor, babysalmesang og koncerter, sy- og læseklub og aktiviteter for enlige og udsatte, sorggrupper og meget andet.

Fakta


Sognegård for Bryndum og Vester Nebel Sogne.

Samlet pris inkl. arkæologisk udgravning: 14,2 mio. kr.

Bruttoareal sognegård i alt: ca. 530 m²

Bruttoareal værkstedbygning i alt: ca. 90 m²

Byggestart: 18. maj 2017

Ibrugtagning: 1. juni 2018

Arkitekt og Ingeniør: E + N Arkitektur, Århus med ingeniørfirmaet Constructa, Horsens.

Sognene har i dag et befolkningsgrundlag på ca. 3500 indbyggere, hvoraf ca. 90% er medlemmer af folkekirken.