Menighedsråd

Menighedsrådsløftet

Første gang en person indtræder som valgt medlem af et menighedsråd, afgiver vedkommende menigheds­råds­løftet, jf. menigheds­rådslovens § 7:

Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.

 

 

Menighedsrådsformand

Marianne Schmidt
Astrupvej 46
6715 Esbjerg N
tlf. 2225 0704

Kasserer

Poul Larsen
Toften 3
Tarp
6715 Esbjerg N

Kontaktperson

Henrik Fock
Præstevangen 23
Bryndum

Menighedsrådsmedlem

Annette Frandsen
Lilbækvej 2
Vester Nebel
6715 Esbjerg N

Menighedsrådsmedlem

Susanne Sørensen
Horsevænget 13
Vester Nebel
6715 Esbjerg N

Næstformand

Kirkeværge for Vester Nebel
Erik Schmidt
Hygumvej 30
Vester Nebel
6715 Esbjerg N
tlf. 2267 7552

 
 

Menighedsrådsmedlem

Kirkeværge for Bryndum
Joachim Højfeldt

Bakkeskrænten
6715 Esbjerg N

Menighedsrådsmedlem

Marie Christensen
Landlystvej 53
Tarp
6715 Esbjerg N