Menighedsrådsvalg 2020

Vil du være en del af det nye menighedsråd?

I år foregår valget til menighedsrådet på en anden måde end i de tidligere år, nemlig i form af en valgforsamling. På denne aften opstilles og vælges kandidaterne til det nye menighedsråd, der tiltræder den første søndag i advent.

Valgforsamlingen finder sted i Sognegården i Bryndum den 15. september kl. 19.00. 

Der er brug for dig!

En række af de nuværende medlemmer af menighedsrådet har valgt ikke at genopstille, så der bliver brug for nye kræfter og kompetencer. Der skal vælges fire medlemmer og to stedfortrædere i Bryndum og to stedfortrædere i Vester Nebel. Og man kan selvfølgelig også stille op som medlem i Vester Nebel i stedet for dem, der genopstiller.

Vi står i en tid med ny åbenhed over for spørgsmål om livets mening, og hvad der er kirkens rolle i en tid med nye udfordringer. Vi ønsker, at der i menighedsrådsarbejdet skal være mulighed for at drøfte de grundlæggende kristne værdier og deres betydning i det kirkelige arbejde.

Der vil være mange forskelligartede opgaver i menighedsrådet, og der er brug for gode folk, der ud over at arbejde med de kirkelige opgaver også har interesse i aktiviteter i kirkerne og den nye Sognegård, herunder aktiviteter for børn og unge, men også for personalepleje, kommunikation, økonomi, bygnings- og kirkegårdsvedligehold og ikke mindst den forestående renovering af Bryndum kirke.

Man behøver ikke være ekspert for at være med – man kommer rigtig langt med god vilje og en positiv indstilling. Og der er altid nogen til at hjælpe.