Hvad er et menighedsråd?

Til hver folkekirke i Danmark hører et menighedsråd. Menighedsrådet udgør den overordnede kirkelige ledelse i et sogn og består af sognets præster og de frivillige, der på demokratisk vis bliver valgt ind i rådet af sognets folkekirkemedlemmer. Seneste menighedsrådsvalg var i efteråret 2020, og de nye menighedsrådsmedlemmer tiltrådte deres fire-årige periode ved kirkeårets start den første advent i 2020.

En af menighedsrådets førende opgaver er at skabe gode rammer for kirkens liv og vækst. Menighedsrådet har blandt andet til opgave at administrere kirkebygninger, økonomi, personale, kirkegårde og aktiviteter i både kirke og sognegårde.

Menighedsrådsløftet

Første gang en person indtræder som valgt medlem af et menighedsråd, afgiver vedkommende menigheds­råds­løftet, jf. menigheds­rådslovens § 7:

"Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst."

Menighedsrådsarbejdet i Vester Nebel og Bryndum sogne

Menighedsrådet for Bryndum og Vester Nebel sogne er slået sammen til ét menighedsråd, hvor der er ni folkevalgte medlemmer. Tre fra Vester Nebel sogn og seks fra Bryndum sogn.

Der afholdes menighedsrådsmøde omtrent hver måned.

Som medlem af menighedsrådet er man med til at planlægge og tilrettelægge, hvad der sker i og omkring kirken. Det er bl.a. aktiviteter i forbindelse med gudstjenester (fx påske og jul i kirken), kirkegården og dens udseende nu og i fremtiden samt vedligeholdelse af kirker, præstebolig og sognegård. Den nye fælles sognegård emmer af liv og aktiviteter, her får man også indflydelse. Sognegården rummer alt fra konfirmander til foredrag, musik og “mandeklub”.