Tilmelding

Her kan I som forældre tilmelde jeres barn konfirmationsundervisningen  2018/2019 hos præsten.

Husk indskrivningsaften for jer og jeres barn den 21. august 2018 i Bryndum Kirke kl. 19 i forbindelse med en kort gudstjeneste.

Forældrefremmøde nødvendigt bl.a. af hensyn til underskrivning af diverse dokumenter bl.a. om kørsel og anvendelse af fotos.

Husk også denne dag at medbringe kopi af dåbsattest.

Udfyld venligst nedenstående med konfirmandens fulde navn samt forældres tlf.nr. og mail adresse.

Anfør skole / klasse og evt. ønske om dato for konfirmation- se datoer her

Anfør også hvis jeres barn skal gå til præst et andet sted, men konfirmeres her.

Dine informationer:

* = Skal udfyldes